Współpraca z MOPR w Białymstoku

Fundacja Podaruj Pomoc nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dzięki otwartości i docenieniu naszych działań przez Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku mamy zaszczyt współpracować z pracownikami tejże instytucji  i wspólnie dążyć w drodze niesienia pomocy potrzebującym.