O nas

Fundacja PODARUJ POMOC powstała z myślą o niesieniu pomocy osobom potrzebującym, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Głównymi celami fundacji są:  pomoc społeczna dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, jak również prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.

Nasza fundacja rozpoczęła swoją działalność głównie poprzez zbiórkę odzieży używanej. Do chwili obecnej przeprowadzamy zbiórki odzieży, jak również w celu udogodnienia Państwu w niesieniu pomocy innym rozmieszczamy pojemniki na odzież na terenie naszego województwa. Na kontenerach umieszczone jest logo fundacji. Odzież nadająca się do użytku przekazywana jest osobom potrzebującym wsparcia, zaś dochody uzyskane ze zbiórek odzieży są przeznaczane na realizację celów statutowych fundacji. Działalność fundacji otwiera drzwi do niesienia pomocy oraz wpływa na podniesienie świadomości związanej z troską o środowisko.

W związku z tym, że coraz więcej osób zwraca się do nas z prośbą o pomoc w formie wsparcia finansowego leczenia, operacji, rehabilitacji lub zakupów sprzętów medycznych postanowiliśmy rozpocząć akcje charytatywne mające na celu pomoc naszym podopiecznym. Chcemy, żeby każda osoba zgłaszająca się do nas otrzymała wsparcie, które pomoże jej w powrocie do normalnego, codziennego funkcjonowania. Wiadomo jest, że efekty naszych działań zależą przede wszystkim od Państwa, jako naszych Darczyńców. Wspólnie z Państwem jesteśmy w stanie dużo osiągnąć, pomóc potrzebującym spełnić ich marzenia, czyli najczęściej wygrać walkę z chorobą lub przezwyciężyć sytuacje losowe, w których się znaleźli. Nie zapominajmy o tym, że los często bywa przewrotny i możemy się znaleźć po drugiej stronie, jak też o tym, że dobro wraca...

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: działalność charytatywną, pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych przysposobień na rzecz fundacji, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów działania fundacji.

W związku z tym, że Państwo jesteście głównymi darczyńcami zwracamy się również o sugestie lub wskazanie danych kontaktowych osób potrzebujących pomocy, ponieważ Jesteśmy z Wami i dla Was!

Pamiętajmy, że możecie Państwo dokonać darowizny na konto fundacji

Nr konta bankowego (Pekao Bank Polski): 02 1020 1332 0000 1702 0884 4567

w tytule wpisując imię i nazwisko wybranego podopiecznego