Nasze kontenery już są!

Z dniem 3 kwietnia 2014 r. nasza Fundacja rozpoczęła swoją działalność poprzez umieszczenie kontenerów na odzież na terenach należących do Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku. Współpraca z Państwem jest dla nas dodatkową mobilizacją do realizacji naszych celów statutowych, jak również otwiera drzwi do niesienia pomocy oraz wpływa na podniesienie świadomości związanej z troską o środowisko mieszkańcom naszego miasta.