Pamietaj

PAMIĘTAJ !!!
 
Należy również zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom takim jak Fundacja Podaruj Pomoc. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu. Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Jedynym dokumentem wymaganym przez Urząd Skarbowy na potwierdzenie skorzystania z ww. ulg jest wydruk dokonania przelewu bankowego.