Aktualności

Współpraca z MOPR w Białymstoku

Fundacja Podaruj Pomoc nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dzięki otwartości i docenieniu naszych działań przez Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku mamy zaszczyt współpracować z pracownikami tejże instytucji  i wspólnie dążyć w drodze niesienia pomocy potrzebującym.

Od Was dla Was

Dzięki Państwa zainteresowaniu i zaangażowaniu w funckjonowanie naszej Fundacji oraz chęci pomocy innym mamy zaszczyt przekazać sprzęt komuterowy dla jednej z białostockich rodzin. Mamy nadzieję, że podarunek będzie długo służył i dzięki niemu czasami odwiedzicie naszą stronę :)

Pomoc dzieciom

Dzięki Państwa Ofiarności Fundacja PODARUJ POMOC w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku zakupiła obiady dla dzieci rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Życzymy smacznego!!!

Dzierżawa terenów pod nasze kontenery

W dniu 10 kwietnia 2014 r. dzięki uprzejmości i życzliwości Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Fundacja podpisała umowę na dzierżawę terenów należących do Spółdzielni z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież. Dziękujemy serdecznie Zarządowi jak również pracownikom Spółdzielni za życzliwość, zaufanie i uznanie naszych działań za ważne.

Nasze kontenery już są!

Z dniem 3 kwietnia 2014 r. nasza Fundacja rozpoczęła swoją działalność poprzez umieszczenie kontenerów na odzież na terenach należących do Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku. Współpraca z Państwem jest dla nas dodatkową mobilizacją do realizacji naszych celów statutowych, jak również otwiera drzwi do niesienia pomocy oraz wpływa na podniesienie świadomości związanej z troską o środowisko mieszkańcom naszego miasta.

Strony