Pomoc Pani Marzanie Wieczorek

Fundacja PODARUJ POMOC wraz z Marzanną Wieczorek zwraca się do Państwa, jako naszych Darczyńców, z prośbą o pomoc. Mianowicie o możliwość wsparcia finansowego, przekazania darowizny na leczenie i rehabilitację Marzanny Wieczorek, mieszkanki Bielska Podlaskiego, współzałożycielka Pięknej Siły w Bielsku Podlaskim, osoba pogodna, pomocna, wspierająca słabszych i potrzebujących teraz sama potrzebuje naszego wsparcia i pomocy. W dniu 19 czerwca 2016 r. wspólnie z drużyną Wschodnia Siła Bielsk Podlaski uczestniczyła w imprezie sportowej Survival Race, podczas której uległa wypadkowi. Skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia okazał się złamany kręgosłup i uszkodzenie rdzenia kręgowego, co spowodowało porażenie kończyn dolnych. Obecnie leczenie i rehabilitacja przeprowadzane są na Oddziale Rehabilitacji w Szpitalu Hajnówce, ale NFZ refunduje tylko 4 miesiące leczenia. Zdaniem lekarzy i rehabilitantów ich podopieczna posiada duży potencjał do przywrócenia zdolności ruchowych, lecz niestety NFZ nie może już w tym pomóc. W sytuacji Marzanny Wieczorek najważniejsze są dwa pierwsze lata leczenia i rehabilitacji, aby móc odzyskać sprawność ruchową. W związku z tym, należy skorzystać
z najszybszej i profesjonalnej rehabilitacji, która niestety jest bardzo kosztowana. Miesięczny pobyt  w specjalistycznym Ośrodku w Krakowie to koszt około 16 tys. złotych, a leczenie powinno trwać około 2 lat. Do tych kosztów należy również dodać ceny leków, koszt zakupu wózka rehabilitacyjnego oraz sprzętu rehabilitacyjnego, a więc są to niewyobrażalne koszty dla przeciętnego człowieka. Wszystkie wymienione powyżej możliwości pomocy Marzannie wiążą się z dużym nakładem finansowym, jest to koszt około 200 tys. złotych, któremu nie są w stanie sprostać najbliżsi poszkodowanej.
Każdy z nas, z osób sprawnych fizycznie posiada marzenia, mniej lub bardziej związane z codziennością, zaś Marzannie nasza codzienność jest największym marzeniem. ,,....po prostu wstać, umyć się, wypić kawę i pójść do pracy …” oczywiście o własnych siłach.
W związku z powyższym pomóżmy Marzannie spełnić jej największe marzenie i dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o przekazanie darowizny, na leczenie i rehabilitację naszej Podopiecznej.  Liczy się każda złotówka, która niewątpliwie zbliży nas do spełnienia jej marzenia.

Darowiznę można przekazać na nr konta Fundacji Podaruj Pomoc
02 1020 1332 0000 1702 0884 4567

Pekao Bank Polski w tytule ,,darowizna na leczenie i rehabilitację Marzanny Wieczorek”.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom takim jak Fundacja Podaruj Pomoc. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu. Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu. Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Jedynym dokumentem wymaganym przez Urząd Skarbowy na potwierdzenie skorzystania z ww. ulg jest wydruk dokonania przelewu bankowego.
Mając powyższe na uwadze liczymy na przychylne rozpatrzenia naszej prośby oraz wyrażenie chęci pomocy naszej dzielnej Podopiecznej.