Pomoc dzieciom

Dzięki Państwa Ofiarności Fundacja PODARUJ POMOC w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku zakupiła obiady dla dzieci rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Życzymy smacznego!!!