Nasze logo już jest widoczne na terenie kolejnej spółdzielni

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania Zarządowi Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej ,,Wielkoblokowa" w Białymstoku za zaangażowanie, zaufanie oraz możliwość umieszczenia pojemników na odzież na terenach należących do Spółdzielni.