Dzierżawa terenów pod nasze kontenery

W dniu 10 kwietnia 2014 r. dzięki uprzejmości i życzliwości Zarządowi i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Fundacja podpisała umowę na dzierżawę terenów należących do Spółdzielni z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież. Dziękujemy serdecznie Zarządowi jak również pracownikom Spółdzielni za życzliwość, zaufanie i uznanie naszych działań za ważne.